top of page
Taeipo Savea Malifa
https://www.youtube.com/watch?v=UC1nGeIK-VU
2019 EFKS Mascot logo_ed.copyright2015.j

Talofa Lava!
A Warm Welcome From
Congregational Christian Church Samoa [EFKS]
Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa [Aulotu a  Mascot]

Ona toe fetalai atu lea o Iesu ia te i latou,

"O a'u nei o le malamalama o le lalolagi; o lē mulimuli mai ia te a'u, e lē savali o ia i le pouliuli, a e ia te ia le malamalama o le Ola" (Ioane 8:12)

When Jesus spoke again to the people, he said,
“I am the light of the world......”   (John 8:12)  

O LE TAPUA'IGA I LE ATUA

SAUNIGA LOTU 12:00 PM
ASO SA UMA
(Salamo 24:7-8) "Inā faaea ia i luga o outou ulu, outou faitoto'a e; ia faaeaina i luga o outou puipui o le faavavau e, se'i ulu atu ai le Tupu mamalu. O ai ea lenei Tupu mamalu?
O le Alii o 'au, o ia lava le Tupu mamalu." 


AFIFIO MAI TATOU TAPUA'I FAATASI
I LE ATUA, LE TAMĀ, LE ALO
MA LE AGAGA PĀIA, AMENE.

God's chosen You for a Special Purpose

“You did not choose Me,
but I chose you and appointed you, .......”  (John 15:)

"Ua lē filifilia a'u e outou, ā ua filifilia outou e a'u; ua ou tuuina atu foi outou, ia outou ō, ma ia outou fua mai ni fua, ma ia tumau o outou fua; ina ia foa'iina atu ia te outou e le Tamā mea uma lava tou te ole atu ai iā te ia i lo'u igoa."

[Ioane 15:16]

EFKSMascot ozymap@copyright2020.png
aufaipese-mascot-nsw%40copyright2020_edi
efks-mascot-sunday-school-logo@copyright
2019 efks relogo_youth.jpg
SAMOA FAILAUGA FUE & TOOTOOwebcccs.jpg
church1.jpg
RadioFofoga logo1.jpg
Iupeli i lona talaina 2nd (214).JPG
MTC Logo 2020.png
bottom of page