top of page

FOFOGA MOOMIA O SAMOA SYDNEY
Radio FM 98.5 Mhz (Sundays 6 am-9 am)
NSW AUSTRALIA

RadioFofoga logo1.jpg
FM SAMOA PROGRAM
Radio 2000 FM 98.5 - Samoan Sunday progra.png

CLICK TO LIISTEN

OOMI MA FAALOGOLOGO

AUAUNAGA A LE POLOKALAME
6:00 am *Samoa National Anthem (Samoa tula'i)
6:02 am *Sauniga Lotu mai soo Ekalesia (provided by Reverend P. Maiava)
6:30 am *Adclips & Welcoming the listeners around the global
7:00 am *Australia News & Sports (prepared by Maulolo Fata Ueligitone Malifa)
7:30 am *Vaa Folau a Samoa (Community issues) (prepared by FM broadcasters)
8:00 am *Samoa News (prepared by FM newsroom)
8:15 am *Church & Community Announcements (prepared by FM broadcasters)
8:30 am *Faamoemoe Ola/Living Hope (Bible readings) (prepared by Papalii Taoai)
8:40 am *Sponsorship & Community last reminder (prepared by FM broadcasters)
8:45 am *Aga malie (Bible short stories (prepared by Galumalemana Fata R. Masini)
9:00 am *Closing song: Lota nuu moni ta te fiafia ai
(EFKS Hymn 353 sung by Samoana High School, American Samoa) 

*Panel Operators: Opi Toomalatai (Team Leader), Galumalemana Fata R. Masini.
*Presenters: Papalii L. Taoai, Maulolo Fata Ueligitone Malifa including the two-panel operators.

*Sponsorship Advertisement & Adclip spots *Playing four spots in every hour per company in the allocated slots (prepared by Radio & FM broadcasters)

Pasefika Maiava #1 - Convenor (2).jpg
Rev. P. Maiava

Founder/Administrator

Utualii & Lepea Faleata

Safa'i, Satoalepai & Avao Savaii

Opi Toomalatai #2_Announcer & Panel Oper
O. Toomalatai

Panel Operator/Presenter

Matautu Apia, & Vaivase Tai

Faaeteete Toomalatai-#5b - Assistant Pro
Fia Toomalatai

Program Assistant

Vailoa Faleata & Foalalo Savai'i

Galumalemana R. Masini #3_Announcer & Pa
Galumalemana Fata Ropati Masini

Presenter/Panel Operator

Aai o Niue, Sapapalii, Toamua

Papalii L. Taoai #4_Announcer.jpg
Papalii Laumaopo
Taoai

Presenter

Sapapalii & Taga Savai'i

Maulolo Fata Ueligitone Malifa -#4 - Pro
Maulolo Fata 
Ueligitone Malifa

Journalist/Presenter

Afega

James Lefale Niulesa

Panel Operator/Presenter

Vailima & Vailoa Faleata

Fika&FM Samoa sUNDAY morning crew_Studio.jpg
EFKSMascot ozymap@copyright2020.png
aufaipese-mascot-nsw%40copyright2020_edi
efks-mascot-sunday-school-logo@copyright
2019 efks relogo_youth.jpg
SAMOA FAILAUGA FUE & TOOTOOwebcccs.jpg
church1.jpg
RadioFofoga logo1.jpg
Iupeli i lona talaina 2nd (214).JPG
MTC Logo 2020.png
ANERU TAUILIILI FAAMOANA_0477.jpg
Radio FM Samoa_5393.jpg
ANERU TAUILIILI FAAMOANA_0775.jpg
Radio FM Samoa_5386.PNG
ANERU TAUILIILI FAAMOANA_0777.jpg
Radio FM Samoa_5396.jpg
IMG_4852.jpg
IMG_4845.jpg
Radio FM Samoa_5397.jpg
bottom of page