top of page

Upu Tomua a le Faifeau

"Lo'u agaga e, ia e faamanū atu i le Alii, o mea uma foi o i totonu ia te a'u ia faamanū i lona suafa pāia. Lo'u agaga e, ia e faamanū atu i le Alii, 'aua fo'i ne'i galo se mea e tasi o ana mea alofa; o lē faamagaloina au amio leaga uma lava; o lē faamaloloina ou ma'i atoa uma; o lē faaolaina mai lou ola ai le tuugamau; o lē faapaleina oe i le alofa ma le alofa mutimuti vale; o lē e malie ai lou mana'o i mea lelei; o lē faafouina lou taule'ale'a faapei o le aeto"

Upu tuusa'o ia a Tavita e faafetai ma viia ai le Atua ona o lona Alofa, ma ua faatomua atu ai sa'u tautalaga ma se molimau e tusa ai ma lo ma valaauina i le galuega tala'i a le Atua EFKS Mascot NSW.

Ina ua mae'a le faau'uina mai le Kolisi faa-Faifeau i Malua i le aso 14 o Novema 2014, ona ma toe malaga mai ai lea i Sini Ausetalia. Sa finagalo le Toeaina ia Taeipo Savea Malifa ma le Matagaluega e ma te o e amata loa se galuega faa-Misionare i le feau tala'i o le Talalelei a le Atua.

"Ua fetalai atu foi o ia ia te'i latou, O atu ia outou i le lalolagi uma, ina tala'i atu ai le Talalelei i tagata uma lava." (Mareko 16:15)

 

*Sa manuia ma sologa lelei le amataga ma le fuafuaina o le galuega i lona Faavaeina i nai aiga lolotu.

Na amata lava le galuega e ui ina faigata le asāina o le vao filifili peita'i, sa fesoasoani ma tauto'aluaina i ma'ua ma le to'alua i le Agaga o le Atua mo le feau faamalosiau i le galuega faa-Misionare sa maua ai lo ma loto tetele. 

 

*O le aso Sa 8 o Mati 2015 na amata ai loa i se ulua'i sauniga lotu na ou ta'ita'ia lava (Rev. P. Maiava) e tusa ma le finagalo o le Toeaina ia Malifa i ni nai aiga lolotu se to'atolu (3).

Peita'i sa faaopoopoina pea aiga lolotu atu e toavalu (8) ma avea matafale galulue.

*O le  aso Toonai 5 o Tesema 2015, sa finagalo ai loa e tatau ona faapāiaina aloa'ia le Aulotu ma avea o se Ekalesia faavae o le Pulega a Sini Saute i le Matagaluega Niusauelese i Ausetalia.

*Aso Toonai 12 Tesema na taliaina ai i le tofiga a le Pulega ma amata galulue ai loa fa'a-aulotu tausinuu i mea fai a le Pulega ma le Matagaluega faapea le Ekalesia Aoao i Samoa.

*Aso Toonai 14 Me 2016, na faau'uina ai le Misionare & Faletua e āvea ma Faifeau Samoa mo le faataunu'uina o Sakarameta o le Faamanatuga, Faaipoipoga, Maliu ma isi lava sauniga tauāloa.

*Aso Toonai 8 Aperila 2017, na avea ma aso e tasi moemoe ai le tofā a le Ekalesia ina ia Osi Feagaiga ai loa le ma le Faifeau (Pasefika & Talalelei Maiava)

"O le Alofa lavea'i ma le Ta'ita'iiga a le Atua soifua na faataunuu manuia ai le toe laasaga i le asāina o le gasū o le Tai taeao ina ua atoa tino o le tama pei o le muagagana a Samoa aemaise i le Ekalesia a Mascot.

O le mau nai Toeāiina sa tu'umumusu ma tu'uālalo ai iā te'i māua ma le toalua Faifeau, e lle faigofie le galuega i finagalo ma loto o tagata lolotu, aemaise o le galuega i atunuu mamao auā o Siāopo ma Siāsau.

Ma e moni ma faamaoni le tuuālalo a e na muamua atu i le galuega tala'i o le Talalelei iā Iesu Keriso.

E sousou le vasa, e a'e mauga ma ifo vanu le galuega a le Atua i ona faafitauli ma fa'afatiatama'i i le momoliina o le feau o le Talalelei, peita'i, o le molimau i afioga Pāia a le Atua i le "Emanuelu" (ua ia te'i tatou le Atua i taimi uma). Lototetele ma faatama tane ma faamoemoe mea uma i le Atua, auā e leai lava se mea e tasi e lē mafaia e le Atua. (Luka 1:37).

O le āgavatau ma le sini autū o le valaauina e tata'i pea i ai o ma lagona: O le "Faamoemoe Ola" (Living Hope), ia Ola pea ma tuputupu lo ma Faamoemoe i totonu o le galuega a le Atua i le fesoasoani mai o lona Agaga Pāia, faatasi ai ma le Faatuatua i le Talitonuga ua ātoatoa ia te Ia, "auā o le molimau a le perofeta o Ieremia 32:17 "Auē! le Alii e, le Atua, faauta, o oe na e faia le lagi ma le lalolagi i lou malosi tele, ma lou aao faaloaloa, e lē faigatā foi iā te oe se mea e tasi"

O upu faamanuia a Paulo: "I le Ekalesia a le Atua i Korinito, o ē ua faapāiaina ia Keriso Iesu, ua valaauina e fai ma tagata pāia, atoa uma ma ē valaau atu i le suafa o lo tatou Alii o Iesu Keriso i mea uma, o lo latou Alii ātoa ma lo tatou.

Ia iā te outou le Alofa Tunoa ma le Manuia mai le Atua lo tatou Tamā, ma le Alii o Iesu Keriso" (1Kori.1:2-3)

FikaKids Sunday school Malua2011-2014.jp

From Kolisi Fa'afaifeau i Malua Samoa

To EFKS Mascot, Sydney NSW Australia

Community Services

FIKAnTALA foto.jpg

Women's Fellowship

O Tinā!

O le Pae ma le Auli o mea lelei mo le galuega a le Atua! E pei o latou

 faalagi i muagagana a Samoa: 

"E au le ina'ilau a Tinā"

EFKS MASCOT MAFUTAGA TINA#2.jpg

Pastoral Support

Galuega lagolagosua a le faifeau e taumafai e tuu faatasi finagalo ma loto o tagata.

Ina ia maua le galulue faatasi ma felagolagoma'i.

Ona o lenei atunuu e moni ai le muagagana a Samoa: "O Siaopo ma Siasau" i soo se nuu ma afioaga mai Samoa o loo atina'eina le galuega a le Atua

A'oa'o Fesoasoani & Tiakono

Farani ata.jpg

  O le 'au galulue mo le atina'eina o le galuega paia a le Atua. E faalagolago lea i le galue faamaoni, ma ia faia mo viiga o le Alii e ona le     galuega ae ia 'aua ne'i vaai masei le soifua galulue a isi, galue lava le tagata ia i lona loto fuatiaifo ua atoatoa ma lelei i le Alii le Atua.

Sunday Morning Devotion on Radio FM 98.5 in Samoan Language

Multicultural Community Radio Association

Sydney NSW Australia

Fika ata2.jpg
bottom of page