top of page

O Tinā!

"O le Pae ma le Auli 

i le galuega a le Atua"

"E maua le mamalu e le fafine matagofie; a'o tane malolosi e maua le oloa." (faataoto 11:16)

E toatele fafine e amio lelei i latou uma, a'o oe, ua faasilisili oe ia i latou uma. O le matagofie e pepelo lea, o le mea faatauvaa le lalelei; a'o le fafine ua mata'u i le Alii, e viia lava o ia. (faataoto31:1-2)

 

O le avā amio lelei, o ai ea se ua maua, e silisili lona tau i Penina.

Ua faatuatua ia te ia le loto o lana tane; e lē mativa o ia i oloa. E agalelei o ia ia te ia, ae le agaleaga i aso uma o lona Ola. (faataoto30:10-12)

01

Galuega Fai

02

By Email

03

Online

04

By SMS

Mobile: 0452261691 

 

*Elei

*Su'isu'i

*Ie teu falesa

   >Teu ai pulelaa:

   >Laulau Faamanatuga

   >Laulau o folafolaga

*Saunia o teu ma le faamamaina o le falesa

bottom of page