top of page
Anchor 1

Youth 

Living for Christ

Tupulaga Talavou

Ia Ola iā Keriso

2019 efks relogo_youth.jpg
A'oa'oga faale-Agaga ma le Faatinoga faale-Tino

Jesus as a role model for a Youth Christian lifestyle

And the child grew and became strong; he was filled with wisdom, and the grace of God was on him. (Luke 2:40)

O Iesu o se faata'ita'iiga lelei mo le soifuaga o le Talavou Kerisiano

Ua tupu le tama, ma ua malosi lona loto, ua tumu i le poto; ua ia te ia foi le alofa o le Atua (Luka 2: 40)

 

Fesili, faapefea ona Ola ia Keriso le Talavou?

Tali, Ia auauna ma le faamaoni i le Atua ma faia lona finagalo.

Ia 'aua foi ne'i fiu gofie ma faama'amulu vave mai i mafutaga

faa-Kerisiano e atina'eina ai le ola ma galuea'ina lona soifuaga i le itu faale-Agaga.

Pei ona molimau le Tusi Paia o loo ta'ua ai vaega faapitoa se fa (4) na soifua mai ma Iesu i lona olaga talavou.

  • O lona Poto

  • Ola maualuga i ona uiga tausaafia

  • E fiafia i le Atua

  • E fiafia foi i ai tagata uma

O le mea mautinoa: ina ia 'aua ne'i o tatou misia ia vaega o le olaga pe afai e moni lo tatou ola saili atu mo le Alii e ala i lona agaga paia. Vaega e fa sa ta'ua o loo faamatalatala ma aumai ai se feau i le olaga Talavou o le Keriaso mo aso uma.

Q: How to Live like Christ?

A: To serve God and does His will but, because we are 'in Christ', we also have the opportunity to live spiritually significant lives.

In Christ, we also have the ability to do God's will. It is a worldwide Christian movement working with young people around the globe and motivated their faith into God. So the pathway, we give young people around the globe the opportunity to be followers of Jesus Christ.

O LOU FA'ASINOMAGA

"Identity"

Youth's project of the short film

directed by Victoria from the 

MAIAVA STUDIOS

Ia Ola iā Keriso

Pe faapefea ona ola le Talavou iā Keriso?

bottom of page